Жұмыс жобасы

Жұмыс жобасы құрылыс объектісі туралы қажетті ақпаратты қамтитын мемлекеттік нормаларға, ережелер мен стандарттарға сәйкес әзірленген жұмыс сызбаларының және мәтіндік құжаттардың жиынтығы және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін негіз болып табылады.

Жұмыс жобасының негізі сәулет және дизайн сызбалары мен есептеулерімен нақтыланған және толықтырылған эскиздік жобаның сәулеттік-жоспарлау шешімдері болып табылады.

Сәулет-конструктивтік шешімдерден басқа жобаға жылыту және желдету, сумен жабдықтау және кәріз, электрмен жабдықтау, әлсіз токты желілер, құрылыс учаскесін инженерлік дайындау, ішкі және сыртқы алаңішілік желілер бойынша инженерлік шешімдер кіреді. Қажет болған жағдайда газбен жабдықтау, күзет — өрт дабылы және т. б. сияқты бөлімдер әзірленеді.

Жұмыс жобасы жобаның барлық бөлімі бойынша ерекшеліктерді (материалдар мен бұйымдардың сандық және сапалық тізбесін) қамтиды, бұл құрылыс сметасын жасауға мүмкіндік береді.

ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙДА ЖҰМЫС ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ:
  • Жалпы түсіндірме жазба
  • Бас жоспар
  • Сәулет-құрылыс бөлігі
  • Инженерлік желілер мен жабдықтар туралы мәліметтер (электрмен жабдықтау жүйесі және байланыс желілері, сумен жабдықтау және кәріз жүйесі, жылыту және желдету жүйесі, газбен жабдықтау жүйесі)
  • Технологиялық шешімдер
  • Қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мүгедектердің өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету, энергия тиімділігі талаптарының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жобасы
  • Құрылысты ұйымдастыру жобасы
  • Сметалық құжаттама
  • Заңнамада көзделген жағдайларда өзге де құжаттама.

Жұмыс жобасының құрамы мен мазмұны құрылыс түрінің ерекшелігіне және объектінің мақсатына байланысты жобалау тапсырмасында нақтыланады.

Жұмыс құжаттамасына жауапты орындаушылар қол қояды, бейінді мемлекеттік инстанциялармен келісіледі және жоба сараптамадан өтеді.


DNT компаниясы жаңа құрылыстың барлық объектісі үшін объектілерді жұмыстық жобалау бойынша жұмыстардың толық кешенін орындайды, сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстарды реконструкциялау, жаңғырту және қайта жабдықтау жобасын әзірлейді.

Жобаның барлық бөлімі компанияның өз күшімен жасалады, бұл аралас бөлімдердің үйлесімді жұмысына кепілдік береді және жұмыстың сапасы мен жылдамдығын едәуір арттырады.

Call Now Button